Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Onrecht in vreemdelingenrecht

Aandacht in de Tweede Kamer

Op 24 juni houdt de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht. Stichting Gave is uitgenodigd een bijdrage te leveren. Op deze website kun je onze gespreksnotitie en achtergrondinformatie vinden.

Lees meer »

Coronavaccinatie ongedocumenteerden

Update 21 juni: ongedocumenteerden kunnen binnekort bij GGD locaties terecht voor vaccinatie.

Lees meer »

Werkvoorraad en termijnen rechtbank

We krijgen nu (eind maart / begin april) kort op elkaar meerdere zaken die in de AA zijn afgewezen en waarbij de zitting binnen 2 à 3 weken blijkt plaats te vinden. Mede gelet op de werkvoorraad die we al hadden met een wachttijd van 2 maanden, levert dit voor ons een serieus planningsprobleem op. We verzoeken in deze situatie uitstel bij de rechtbank aan te vragen indien een rapport van onze stichting gewenst wordt.

All inclusive zonder retourvlucht

inclusief bekeringsverhaal

Recent is een 'reisagent' veroordeeld voor het aanbieden van een 'all inclusive' pakket. Dat houdt in: een illegale reis naar Nederland met voorbereiding op de asielaanvraag inclusief aanpassingen van het vluchtrelaas om meer kans te maken op asiel.

Lees meer »

Advies voor kerken

Nieuwe versie

Het advies maakt meer concreet wat je wel en wat je niet in een verklaring kunt schrijven. Ook is een check toegevoegd of een verklaring voldoet.

Lees meer »

COA beperkt vrijheid van godsdienst

Gave tekent protest aan

COA verbiedt bijbelstudies op de kamer van bewoners op oneigenlijke gronden. Minderheden op een azc worden daarmee beperkingen opgelegd als in land van herkomst.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world