Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Instroom asiel

Update cijfers t/m oktober 2023

Afgelopen voorjaar verwachtte de staatssecretaris een instroom van 70.000, een verdubbeling ten opzichte van 2022. Een paar maanden geleden meldden we al dat die tendens niet zichtbaar was. In augustus en september was de instroom zelfs lager dan in 2022. In oktober zien we wel een 'inhaalslag', maar daarmee zal de totale instroom dit jaar niet veel hoger uitkomen dan vorig jaar.

Lees meer »

2 juridische webinars

14 en 23 november

Het webinar van 23 november gaat helaas niet door.

Lees meer »

(Niet) gekozen voor Nederland

Bestaat de 'aanzuigende werking'?

Begin september verscheen een onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat strenger asielbeleid weinig invloed heeft op de instroom van asielzoekers: andere factoren zijn veel belangrijker.

Lees meer »

Ontheffing meldplicht

vage regels en willekeur

Bewoners van een azc of andere COA-opvang hebben een meldplicht. Als ze daar niet aan voldoen, kan de opvang beëindigd worden en de asielprocedure gestopt worden. Zo nodig kan ontheffing aangevraagd worden. De regels daarvoor zijn echter onduidelijk en dat werkt willekeur in de hand. Het juridisch team van Gave geeft advies.

Lees meer »

Nieuwe versie "Afvalligheid en bekering" 6.1

tbv rechtshulpverleners

De IND heeft het onderdeel ‘geloofsgroei’ van de werkinstructie 2022/3 herzien. Deze herziene versie is nu in de bespreking meegenomen. Tevens is bespreking van de geloofwaardigheidsindicator ‘plausibiliteit’ opgenomen in de context van de geloofwaardigheid van risico’s die gesteld genomen zijn.

Lees meer »

Plausibiliteit van het nemen van risico's

Aanvulling op WI 2014/10

Werkinstructie 2014/10 kent twee geloofwaardigheidsindicatoren: de interne en externe. Nu blijkt er nog een derde geloofwaardigheidsindicator te bestaan: de plausibiliteit. Dit is van belang als de IND een gedraging niet geloofwaardig acht vanwege risico’s die de gedraging met zich mee kan brengen.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world