Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Informatie voor Afghanen en vrijwilligers

door VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk heeft op 1 september voorlichting gegeven voor mensen met familieleden, vrienden en kennissen in Afghanistan en medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk.

Lees meer »

Asieladvocaten geven IND een dikke onvoldoende

EO - Dit is de dag

Nederlandse asieladvocaten beoordelen de taskforce die grote achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet wegwerken met een flinke onvoldoende. Zowel de bereikbaarheid, de communicatie als de kwaliteit van besluiten scoort volgens advocaten onder de maat. Gemiddeld krijgt de IND een 3,7. Dat blijkt uit een peiling van Dit is de Dag (EO).

Lees meer »

Belang rapporten Gave en verklaringen kerken

Eindelijk duidelijkheid...

De Raad van State heeft 19 juli uitgesproken dat de IND rapporten van Gave en verklaringen van kerken 'deugdelijk gemotiveerd' dient te betrekken bij de beoordeling van een bekering. Een uitspraak die geen ruimte meer laat voor msiverstand en waar we lang op hebben gewacht.

Lees meer »

Onrecht in vreemdelingenrecht

Aandacht in de Tweede Kamer

Op 24 juni hield de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht. Stichting Gave was uitgenodigd een bijdrage te leveren. Op deze website kun je onze bijdrage lezen en achtergronden vinden.

Lees meer »

Advies voor kerken

Nieuwe versie

Het advies maakt meer concreet wat je wel en wat je niet in een verklaring kunt schrijven. Ook is een check toegevoegd of een verklaring voldoet.

Lees meer »

COA beperkt vrijheid van godsdienst

Gave tekent protest aan

COA verbiedt bijbelstudies op de kamer van bewoners op oneigenlijke gronden. Minderheden op een azc worden daarmee beperkingen opgelegd als in land van herkomst.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world