Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Gratis webinars

22 en 29 november

In een tweetal webinars nemen we je mee door de juridische achtergronden van de asielprocedure en geven we je tips en inspiratie om hierin op een verantwoorde manier naast een vluchteling te staan. Deze webinars zijn voor iedereen die graag meer wil weten over de juridische aspecten van de asielprocedure.

Lees meer »

IND moet werk­wij­ze opnieuw ver­be­te­ren

UItspraak Raad van State

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hecht te veel waarde aan een eerder ongeloofwaardig bevonden bekering, wanneer een vreemdeling in een nieuwe asielprocedure stelt dat sprake is van zogenoemde geloofsgroei. Als een vreemdeling verklaart dat hij zijn bekering heeft voortgezet of geïntensiveerd, moet de staatssecretaris de geloofwaardigheid van de bekering opnieuw inhoudelijk beoordelen. (Bespreking door Gave volgt later)

Lees meer »

Horen en beslissen bij bekeerlingen

De invloed van de openbare werkinstructie op bekeringszaken

In dit rapport worden 10 (willekeurig gekozen) zaken uit 2017 en 10 zaken uit 2021 vergeleken. Geconcludeerd is, dat de werkinstructie formeel een verbeterde werkwijze biedt die ook zichtbaar is in de onderzochte dossiers. De verbeterde werkwijze leidt evenwel niet tot aantoonbaar betere besluiten

Lees meer »

IND: "Het wordt te complex"

jaarlijkse 'Stand van de uitvoering'

De IND stelt dat de behandeling van bekerings- en LHBTI-zaken onder invloed van de maatschappij, politiek en rechtspraak steeds complexer wordt en de uitvoerbaarheid onder druk staat. Gave meent dat de IND de hand in eigen boezem mag steken.

Lees meer »

Oekraïners in de EU

Reis en verblijfsmogelijkheden

We zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne en overal wordt hulp aangeboden. Kun je ook Oekraïners naar Nederland uitnodigen? We zetten voor jou de regels op een rij.

Lees meer »

Wij zijn religieus (niet) neutraal

Enquête over godsdienstvrijheid azc's

Gave heeft al lange tijd zorgen over de vrijheid van godsdienst van azc-bewoners. Om dit beter in beeld te krijgen is in het najaar van 2021 een enquête gehouden.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world