Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Horen en beslissen bij bekeerlingen

De invloed van de openbare werkinstructie op bekeringszaken

In dit rapport worden 10 (willekeurig gekozen) zaken uit 2017 en 10 zaken uit 2021 vergeleken. Geconcludeerd is, dat de werkinstructie formeel een verbeterde werkwijze biedt die ook zichtbaar is in de onderzochte dossiers. De verbeterde werkwijze leidt evenwel niet tot aantoonbaar betere besluiten

Lees meer »

IND: "Het wordt te complex"

jaarlijkse 'Stand van de uitvoering'

De IND stelt dat de behandeling van bekerings- en LHBTI-zaken onder invloed van de maatschappij, politiek en rechtspraak steeds complexer wordt en de uitvoerbaarheid onder druk staat. Gave meent dat de IND de hand in eigen boezem mag steken.

Lees meer »

Oekraïners in de EU

Reis en verblijfsmogelijkheden

We zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne en overal wordt hulp aangeboden. Kun je ook Oekraïners naar Nederland uitnodigen? We zetten voor jou de regels op een rij.

Lees meer »

Wij zijn religieus (niet) neutraal

Enquête over godsdienstvrijheid azc's

Gave heeft al lange tijd zorgen over de vrijheid van godsdienst van azc-bewoners. Om dit beter in beeld te krijgen is in het najaar van 2021 een enquête gehouden.

Lees meer »

Vervolg op zwartboek

Verbeterde rechtspraak

30 april 2021 hebben we ons zwartboek ‘Ongelofelijk’ gepubliceerd. Sindsdien merken we verbeteringen in de rechtspraak. Ook wil de nieuwe regering werken aan verbeteringen.

Lees meer »

Afvalligheid en atheïsme

UItspraak Raad van State

De Raad van State stelt strengere eisen aan besluiten van de staatssecretaris op asielaanvragen van vreemdelingen die aanvoeren dat zij afvallig of atheïstisch zijn. Op dit moment is de manier waarop de staatssecretaris het onderzoek en de beoordeling verricht onvoldoende duidelijk.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world