Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Wijziging werkinstructie 2022/3

opvolgende aanvraag geloofsgroei

28 september jl. heeft de Raad van State uitgesproken dat de IND de werkwijze bij een opvolgende aanvraag ‘geloofsgroei’ moet verbeteren. In november heeft de IND de werkinstructie 2022/3 op dit onderdeel aangepast. Het kenmerk van de werkinstructie is ongewijzigd gebleven.

Lees meer »

Trainingsdag 2023

Wees welkom op 1 april

Het is eindelijk zo ver: na vier jaar kijken we er naar uit om jullie te ontmoeten op de landelijke trainingsdag. Er is weer een centraal programma met daarnaast twee seminarrondes. Uiteraard verzorgt ook het juridische team een seminar: “Hoop voor illegale asielzoekers in de kerk”. Ook kun je ons spreken op het Verdiepingsplein.

Lees meer »

Nieuwe versie "Afvalligheid en bekering"

tbv rechtshulpverleners

In deze versie zijn belangrijke uitspraken van de Raad van State van de afgelopen tijd verwerkt. Ook is de al eerder gepubliceerde bespreking van de werkinstructie 2022/3 er in opgenomen en wordt aandacht besteed aan de recente "Practical Guide" van de EUAA.

Lees meer »

Tijd voor bekeerlingen in de AA

Reflectie op het inspectierapport ‘Tijd voor kwaliteit’

Op 3 mei 2022 publiceerde de Inspectie Justitie en Veiligheid het rapport ‘Tijd voor kwaliteit – Een onderzoek naar de Algemene Asielprocedure’. Gave herkent de in het rapport genoemde knelpunten, deze doen zich ook gelden bij asielaanvragen waarin geloof een rol speelt.

Lees meer »

Refugees and religious freedom

Special issue Int. J. for Religious Freedom

Marnix Visscher of our legal support team was guest editor for this special issue. Topics are, among others: Why religious freedom matters for asylum seekers and refugees, the assessment of the credibility of conversion, and the effect of secular humanitarian discourse on religion, religious minorities, and policy practice in Dutch reception centres.

Lees meer »

Practical Guide on Interviewing Applicants with Religion-based Asylum Claims

EU Agency for Asylum

This newly published practical guide aims to help case officers conduct fairer and more efficient interviews in view of the complexity and challenges posed by religion-based asylum claims.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world