Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Beperkte bereikbaarheid

t/m vrijdag 16 juni

Vanwege vakanties is het juridisch team beperkter bereikbaar. Daardoor kan een reactie wat langer op zich laten wachten. Dank voor uw geduld.

Plausibiliteit van het nemen van risico's

Aanvulling op WI 2014/10

Werkinstructie 2014/10 kent twee geloofwaardigheidsindicatoren: de interne en externe. Nu blijkt er nog een derde geloofwaardigheidsindicator te bestaan: de plausibiliteit. Dit is van belang als de IND een gedraging niet geloofwaardig acht vanwege risico’s die de gedraging met zich mee kan brengen.

Lees meer »

Wijziging werkinstructie 2022/3

opvolgende aanvraag geloofsgroei

28 september jl. heeft de Raad van State uitgesproken dat de IND de werkwijze bij een opvolgende aanvraag ‘geloofsgroei’ moet verbeteren. In november heeft de IND de werkinstructie 2022/3 op dit onderdeel aangepast. Het kenmerk van de werkinstructie is ongewijzigd gebleven.

Lees meer »

Nieuwe versie "Afvalligheid en bekering"

tbv rechtshulpverleners

In deze versie zijn belangrijke uitspraken van de Raad van State van de afgelopen tijd verwerkt. Ook is de al eerder gepubliceerde bespreking van de werkinstructie 2022/3 er in opgenomen en wordt aandacht besteed aan de recente "Practical Guide" van de EUAA.

Lees meer »

Refugees and religious freedom

Special issue Int. J. for Religious Freedom

Marnix Visscher of our legal support team was guest editor for this special issue. Topics are, among others: Why religious freedom matters for asylum seekers and refugees, the assessment of the credibility of conversion, and the effect of secular humanitarian discourse on religion, religious minorities, and policy practice in Dutch reception centres.

Lees meer »

Practical Guide on Interviewing Applicants with Religion-based Asylum Claims

EU Agency for Asylum

This newly published practical guide aims to help case officers conduct fairer and more efficient interviews in view of the complexity and challenges posed by religion-based asylum claims.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world