Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Levensbeschouwing op azc

Verbeterd beleid COA

COA heeft het beleid ‘levensbeschouwing’ verbeterd, mede met inbreng van Gave. Er is meer oog voor het belang dat geloof kan hebben voor de bewoner én voor de kwetsbaarheid van bewoners die gevlucht zijn omdat zij vanwege hun geloof vervolgd werden.

Lees meer »

Nieuw landenbeleid Iran

23 januari 2024

Volgens de staatssecretaris is de situatie voor bekeerlingen en afvalligen in Iran verslechterd. Toch meent hij dat er minder vaak noodzaak is om hen asiel te verlenen. Gave schrijft een kritisch rapport.

Lees meer »

Asielinstroom 2023

Totale jaarcijfers

Afgelopen voorjaar verwachtte de staatssecretaris een instroom van 70.000, een verdubbeling ten opzichte van 2022. Een paar maanden geleden meldden we al dat die tendens niet zichtbaar was. Wel zien we in maart en oktober een tijdelijke piek, maar de totale instroom was in 2023 slechts weinig hoger dan in 2022.

Lees meer »

Beëindiging Tijdelijke bescherming voor 'derdelanders' uit Oekraïne

Uitspraak Raad van State

Er is een groep mensen uit Oekraïne die aldaar een tijdelijke verblijfsvergunning hadden voor studie of werk. Tot 19 juli 2022 kwamen zij in aanmerking voor dezelfde Tijdelijke bescherming als Oekraïners. De Raad van State heeft 17 januari 2024 uitgesproken dat de Tijdelijke bescherming voor deze groep op 4 maart 2024 niet verlengd hoeft te worden. Zij moeten dan terug naar hun oorspronkelijke land of hier asiel aanvragen of, zo mogelijk, een verblijfsvergunning voor studie of werk in Nederland.

Lees meer »

(Niet) gekozen voor Nederland

Bestaat de 'aanzuigende werking'?

Begin september verscheen een onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat strenger asielbeleid weinig invloed heeft op de instroom van asielzoekers: andere factoren zijn veel belangrijker.

Lees meer »

Ontheffing meldplicht

vage regels en willekeur

Bewoners van een azc of andere COA-opvang hebben een meldplicht. Als ze daar niet aan voldoen, kan de opvang beëindigd worden en de asielprocedure gestopt worden. Zo nodig kan ontheffing aangevraagd worden. De regels daarvoor zijn echter onduidelijk en dat werkt willekeur in de hand. Het juridisch team van Gave geeft advies.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world