Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. lees meer op onze algemene website »

Op deze juridische website vindt u specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

"De hoogste asielrechter geeft te weinig tegenwicht"

artikel in NRC n.a.v. nieuw verschenen proefschrift.

De conclusies in het proefschrift van Geertsema liegen er niet om. De bestuursrechter verzaakt zijn rechtsbeschermende taak, door in het asielrecht voornamelijk marginaal te toetsen. Sinds 2015 moet dat verbeterd zijn, maar de praktijk laat dat nog niet zien.

Lees meer »

Gave uit kritiek op IND

Gave heeft op 29 mei een Open Brief gestuurd aan staatssecretaris Harbers met forse kritiek op de IND die de geloofwaardigheid van bekeerlingen ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ beoordeelt. Op 5 juli heeft de IND een nieuwe werkinstructie gepubliceerd die onvoldoende verbeteringen bevat.

Lees meer »

Afspraak?

Het is niet mogelijk om een afspraak te maken met Gave voor een geloofsgesprek, ook niet als de advocaat daartoe adviseert. Lees verder wat wij wel kunnen doen.

Lees meer »

Algemene voorwaarden

Aangevulde versie

De Algemene voorwaarden zijn aangevuld met een nieuw artikel 3b over de reikwijdte van onze expertise.

Lees meer »

Een christen-advocaat over Gave

"Hoewel ik al vaker stukken van jullie heb mogen ontvangen, ben ik opnieuw weer ongelofelijk onder de indruk van het onderzoek en de begeleidende documentatie – zoveel informatie en zoveel kennis. Hoewel ik na zoveel jaar tamelijk goed thuis ben in deze materie en dossiers, zie ik nu ook weer zo veel dingen/ uitspraken/ feiten die ik niet wist of kende!. dank !!" Mw. mr. L.J. Blijdorp, Leerdam

‘Vervolgd in Pakistan, afgewezen door Nederland’

Interview met een van onze medewerkers

Pakistaanse christenen worden vervolgd om hun geloof, maar krijgen maar moeilijk asiel in Nederland. ‘Het lijkt erop of de IND-medewerkers zich niet goed kunnen verplaatsen in christenen en hun overwegingen.’

Lees meer »

Gevlucht.

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. Ontheemd komen ze hier. In onzekerheid wachten ze of ze mogen blijven.

Gezien.

Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. Niet als een nummer, of als bedreiging van onze cultuur. Maar gewoon als een persoon. God ziet de vluchteling en wil dat wij met Zijn ogen naar hem kijken.

Geliefd.

Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden. Hem Gods liefde willen doorgeven.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world