Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Op deze juridische website vindt u specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

COA beperkt vrijheid van godsdienst

Gave tekent protest aan

COA verbiedt bijbelstudies op de kamer van bewoners op oneigenlijke gronden. Minderheden op een azc worden daarmee beperkingen opgelegd als in land van herkomst.

Lees meer »

IND schendt godsdienst-vrijheid Chinese christen

Gave tekent protest aan

De IND vindt dat een Chinese christen zich kan aansluiten bij een door de overheid gecontroleerde kerk om vervolging te voorkomen.

Lees meer »

Internationale aandacht

Bezoek Speciale Rapporteur Godsdienstvrijheid van de VN

Eind maart sprak onze stichting met dhr. Ahmed Shaheed over onder meer de situatie van minderheidsgroepen in azc's.

Lees meer »

Assessment of conversion

by the Dutch Immigration Service

This report summerizes a new working instruction of IND and examines recent case files of converts. There are still important issues to be resolved, in spite of the improvements of the new working instruction.

Lees meer »

Heeft de Raad van State zich bekeerd?

Rapporten Gave vinden erkenning

In november verscheen een proefschrift met de conclusie dat de Raad van State zijn rechtsbeschermende taak verzaakt door in het asielrecht voornamelijk marginaal te toetsen. De laatste maanden zien we bij 'bekeringszaken' echter een kentering.

Lees meer »

Meldpunt voor bedreigingen

Nieuws

Christelijke vluchtelingen krijgen in Nederland geregeld te maken met discriminatie. Gave, SDOK en Open Doors starten een meertalig meldpunt om de omvang van dit probleem in kaart brengen en slachtoffers verder helpen.

Lees meer »

Gevlucht.

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. Ontheemd komen ze hier. In onzekerheid wachten ze of ze mogen blijven.

Gezien.

Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. Niet als een nummer, of als bedreiging van onze cultuur. Maar gewoon als een persoon. God ziet de vluchteling en wil dat wij met Zijn ogen naar hem kijken.

Geliefd.

Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden. Hem Gods liefde willen doorgeven.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world