Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. lees meer op onze algemene website »

Op deze juridische website vindt u specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

Heeft de Raad van State zich bekeerd?

Rapporten Gave vinden erkenning

In november verscheen een proefschrift met de conclusie dat de Raad van State zijn rechtsbeschermende taak verzaakt door in het asielrecht voornamelijk marginaal te toetsen. De laatste maanden zien we bij 'bekeringszaken' echter een kentering.

Lees meer »

Gave blijft kritisch op IND

Reactie Gave op antwoorden staatssecretaris

In het Algemeen Overleg van 12 september 2018 zijn vragen gesteld over de deskundigheid bij de IND en de problematiek rondom de inzet van tolken. Op 13 november heeft staatssecretaris Harbers schriftelijk geantwoord. Gave heeft hierover een inhoudelijke reactie geschreven.

Lees meer »

Nieuwe ranglijst Open Doors

Gepubliceerd 16 janauri 2019

“Vervolging wordt intenser, gruwelijker. Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen. We schatten dat nu één op de negen christenen wordt vervolgd”, zegt Open Doors-directeur Maarten Dees.

Lees meer »

Meldpunt voor bedreigingen

Nieuws

Christelijke vluchtelingen krijgen in Nederland geregeld te maken met discriminatie. Gave, SDOK en Open Doors starten een meertalig meldpunt om de omvang van dit probleem in kaart brengen en slachtoffers verder helpen.

Lees meer »

Afspraak?

Het is niet mogelijk om een afspraak te maken met Gave voor een geloofsgesprek, ook niet als de advocaat daartoe adviseert. Lees verder wat wij wel kunnen doen.

Lees meer »

Een christen-advocaat over Gave

"Hoewel ik al vaker stukken van jullie heb mogen ontvangen, ben ik opnieuw weer ongelofelijk onder de indruk van het onderzoek en de begeleidende documentatie – zoveel informatie en zoveel kennis. Hoewel ik na zoveel jaar tamelijk goed thuis ben in deze materie en dossiers, zie ik nu ook weer zo veel dingen/ uitspraken/ feiten die ik niet wist of kende!. dank !!" Mw. mr. L.J. Blijdorp, Leerdam

Gevlucht.

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. Ontheemd komen ze hier. In onzekerheid wachten ze of ze mogen blijven.

Gezien.

Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. Niet als een nummer, of als bedreiging van onze cultuur. Maar gewoon als een persoon. God ziet de vluchteling en wil dat wij met Zijn ogen naar hem kijken.

Geliefd.

Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden. Hem Gods liefde willen doorgeven.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world