Juridisch advies over
vluchtelingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Op deze juridische website vindt je specifiek informatie over de ondersteuning die wij bieden bij asielaanvragen van christenasielzoekers.

Actueel

WODC rapport religie en lhbti op azc’s

Verschenen op 19-11-2021

Het gevoel van veiligheid in de asielopvang en de mate waarin LHBTI, bekeerlingen en religieverlaters zich gezien en gehoord voelen in de begeleiding, hangen te veel af van de locatie waar ze worden geplaatst. Hoewel het COA extra aandacht heeft voor kwetsbare groepen asielzoekers, kunnen duidelijke landelijke kaders en minimale normen voor de lokale invulling de begeleiding en sociale veiligheid verbeteren.

Lees meer »

Vluchtelingen zonder recht - inzet van de kerken

Videobijeenkomst Raad van Kerken

Zaterdag 20 november organiseerde de werkgroep Vluchtelingen een videobijeenkomst over 'Vluchtelingen zonder recht - inzet van de kerken'. Met medewerking van Linda Polman en Derk Stegeman. Als vervolg hierop wil men een netwerk starten van kerken en kerkleden die zich willen inzetten voor rechteloze vluchtelingen.

Lees meer »

Informatie voor Afghanen en vrijwilligers

door VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk heeft op 1 september voorlichting gegeven voor mensen met familieleden, vrienden en kennissen in Afghanistan en medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk.

Lees meer »

Asieladvocaten geven IND een dikke onvoldoende

EO - Dit is de dag

Nederlandse asieladvocaten beoordelen de taskforce die grote achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet wegwerken met een flinke onvoldoende. Zowel de bereikbaarheid, de communicatie als de kwaliteit van besluiten scoort volgens advocaten onder de maat. Gemiddeld krijgt de IND een 3,7. Dat blijkt uit een peiling van Dit is de Dag (EO).

Lees meer »

Onrecht in vreemdelingenrecht

Aandacht in de Tweede Kamer

Op 24 juni hield de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht. Stichting Gave was uitgenodigd een bijdrage te leveren. Op deze website kun je onze bijdrage lezen en achtergronden vinden.

Lees meer »

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Ds Everts

Lees het verhaal van Ds Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world