2021-12-21 ABRvS 202101630/1/V2 - Gave - rechterlijke toets

ECLI:NL:RVS:2021:2883

De Afdeling onderstreept met deze uitspraak nogmaals dat de staatssecretaris een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling moet verrichten en dat hij in het kader van zijn onderzoek en de beoordeling van de geloofwaardigheid van de verklaringen van de vreemdeling ook de door de vreemdeling overgelegde stukken van Stichting Gave moet betrekken.

De Afdeling constateert daarbij dat de rechtbank verzuimt heeft effectief hier op te toetsen. Onze stichting heeft in een reactie op de uitspraak van de rechtbank van 11 maart 2021 gewezen op tekortkomingen in de motivering van de rechtbank waarvan de Afdeling nu geoordeeld heeft dat de staatssecretaris in een nieuw besluit ook hier op in moet gaan.

Zwartboek n.a.v. toeslagenaffaire

In ons rapport “Ongelofelijk – onrecht in de geloofwaardigheidsbeoordeling van geloofsovertuiging” (p. 8) is ook op deze zaak ingegaan:

“Onze stichting heeft het dossier onderzocht en is met een lijvig rapport gekomen waarin gemotiveerd betoogd wordt dat bij de toetsing uit is gegaan van onjuiste veronderstellingen. Op meerdere punten is de motivatie strijdig met informatie uit objectieve bronnen. In de beroepsuitspraak van de bestuursrechter wordt dit echter heel makkelijk en zonder duidelijke motivering terzijde geschoven, voor zover er al op de diverse aangevoerde punten in is gegaan. De uitspraak komt weinig verder dan de melding dat de IND tijdens de zitting voldoende op het rapport is ingegaan. Wat de IND dan precies betoogd heeft wordt nauwelijks duidelijk, laat staan dat de bestuursrechter een eigen onafhankelijke toetsing heeft verricht. Kort na de uitspraak van 5 maart is reeds een vlucht geboekt waarmee mevrouw op 15 maart uitgezet gaat worden. Onze stichting heeft alle zeilen moeten bijzetten om tijdig een reactie op de uitspraak van de bestuursrechter op te stellen waarmee de advocaat van mevrouw een spoed-vovo heeft kunnen aanvragen ten einde de uitzetting te voorkomen, anders was mevrouw bij gebrek aan deugdelijke rechtsbescherming reeds uitgezet geweest.”

Trefwoorden: rapport Gave

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world