Corona en dossieronderzoek

De IND neemt nieuwe asielaanvragen weer in behandeling. De gehoren zijn opgestart met hulp van videoverbindingen. Rechtbanken houden veel zittingen met videoverbindingen.

Op deze pagina schetsen we kort de huidige situatie en bespreken we met name wat het betekent voor ons dossieronderzoek.

laatste update: 26 juni 2020

IND

Nieuwe asielaanvragen

De IND neemt nieuwe eerste asielaanvragen weer in behandeling. Wel is het officieel nog niet mogelijk om van buiten Europa naar Nederland te reizen.

Ook nieuwe opvolgende aanvragen (hasa’s) worden, naar wij begrijpen, weer in behandeling genomen. Mensen kunnen zich daarvoor met de vereiste documenten melden in Ter Apel. Mochten mensen met een hasa toch teruggestuurd worden, dan vernemen we dat graag.

Horen op afstand

De IND is in april begonnen met een proef om de gehoren middels een videoverbinding af te nemen, allereerst voor kansrijke asielzoekers uit Syrië, Jemen en Turkije. Dit wordt nu uitgebreid voor andere groepen.

Rechtbanken

De rechtbanken organiseren de zittingen zo veel mogelijk telefonisch of via video-verbindingen.

Dossieronderzoek

Voorbereiding nieuwe asielaanvragen

Als een bekering in een eerdere procedure ongeloofwaardig is geacht, kan Gave het dossier van die eerdere aanvraag bestuderen en op basis daarvan advies geven voor een nieuwe aanvraag. We wijzen ook op onze adviezen voor de voorbereiding op een nieuwe asielaanvraag.

Zaken die bij de IND liggen

Omdat de IND de afgelopen maanden weinig gehoren meer heeft afgenomen, is er tijd vrijgekomen om achterstanden in de besluitvorming in te halen. Voor ons is het effect dat we de afgelopen tijd meer aanvragen voor dossieronderzoek ontvingen terwijl we al langere tijd tegen de grenzen van onze capaciteit werken. De verwachte wachttijd voor ons dossieronderzoek is daardoor opgelopen naar drie maanden. Het kan daarom raadzaam zijn om de IND te verzoeken te wachten met het nemen van een besluit tot ons rapport gereed is.

Zaken die bij de rechtbank liggen

De rechtbanken organiseren de zittingen zo veel mogelijk telefonisch of middels videoverbinding. Als de zittingsdatum gepland is, moeten alle stukken van te voren ingediend zijn. Soms is dat 10 dagen, soms twee dagen voor de zitting. Wij zullen, zoals altijd, zo veel mogelijk met deze termijnen rekening houden. Houdt u ons op de hoogte van de zittingsdatum, als die bekend is, dan geven wij de zaak zo nodig voorrang.

Bij zaken die door de rechtbank snel in behandeling worden genomen, kan het raadzaam zijn de rechtbank om uitstel te vragen in afwachting van een rapport van onze stichting. Daarbij kan wellicht in overweging gegeven worden dat er geen belang is bij een spoedige behandeling aangezien een vreemdeling in geval van ongegrondverklaring van het beroep vooralsnog niet in staat zal zijn Nederland op korte termijn te verlaten i.v.m. met de corona-situatie.

Insturen dossierstukken

Onze medewerkers werken momenteel zo veel mogelijk thuis. We adviseren daarom met klem om dossierstukken zo veel als mogelijk digitaal in te sturen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world