Invloed werkinstructies op bekeringszaken blijkens een vergelijking van casussen

In 2018 heeft de IND de werkinstructie 2018/10 geïntroduceerd met verbetering van de werkwijze voor asielaanvragen waaraan een bekering tot een ander geloof ten grondslag is gelegd. In dit onderzoek zijn tien dossiers uit 2017 en tien dossiers uit 2021 met elkaar vergeleken om het effect van de werkinstructie (en zijn nagenoeg gelijke opvolger 2019/18) in beeld te brengen.

Geconcludeerd is, dat de werkinstructie formeel een verbeterde werkwijze biedt die ook zichtbaar is in de onderzochte dossiers. De verbeterde werkwijze leidt evenwel niet tot aantoonbaar betere besluiten. Het ontbreekt nog te veel aan de vereiste deskundigheid en vaardigheid en ook is er kennelijke onduidelijkheid over de wijze van toepassing van (delen uit) de werkinstructie. De hoor- en beslismedewerkers blijken sinds de introductie van de werkinstructie onvoldoende training te hebben ontvangen om de werkinstructie goed toe te kunnen passen. Het is vier jaar na de introductie van de werkinstructie dan ook hoog tijd, dat de IND een hoge prioriteit toekent aan de opleiding van de medewerkers op dit gebied.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world