Levensbeschouwing op azc’s

COA heeft een nieuw beleid ‘levensbeschouwing’ geformuleerd. Vanuit Gave hebben we een stevige inbreng kunnen leveren en we zien goede verbeteringen. Er is meer oog voor het belang dat geloof kan hebben voor de bewoner én voor de kwetsbaarheid van bewoners die gevlucht zijn omdat zij vanwege hun geloof vervolgd werden.

Op deze pagina wordt met name besproken wat het beleid concreet kan betekenen voor de bewoner en voor een bezoeker die met een bewoner over geloof wil praten, bidden en Bijbelstudie doen. Bedenk hierbij wel dat het tijd zal kosten voordat alle COA medewerkers gewend zijn aan dit deels nieuwe beleid.

Geplaatst op 12 maart 2024

Levensbeschouwelijke activiteiten in openbare ruimte

Op initiatief van bewoners kunnen levensbeschouwelijke activiteiten plaatsvinden. Als het plaatsvindt in een openbare ruimte op het azc moet de activiteit toegankelijk zijn voor alle bewoners. De hoofdregel is, dat de activiteit niet exclusief is. Mensen van een ander geloof moeten zich er ook op hun gemak kunnen voelen. Een kerkdienst behoort dus niet tot de mogelijkheden. Iemand van een ander geloof kan zich immers ongemakkelijk voelen vanwege de boodschap.

Een andere belangrijke regel is, dat het initiatief van de bewoners zelf komt. Als de bewoners er om vragen, zou een kerstbijeenkomst in principe wel kunnen. Voorwaarde kan zijn, dat de boodschap beperkt blijft tot het vertellen van het kerstverhaal, er niet gebeden wordt en eventuele liederen beperkt worden tot het kerstrepertoire dat breed bekend is in de samenleving. Locatiemanagers kunnen hier verschillend tegenaan kijken. Ook kan een factor zijn of het mogelijk is de kerstbijeenkomst op een locatie nabij het azc te houden. In dat geval heb je alle vrijheid om het programma naar eigen wens in te vullen.

Bidden in de openbare ruimte

Gebed in de openbare ruimte op het azc is niet toegestaan. Het is niet helemaal helder wat er precies bedoeld wordt, maar we nemen aan dat het hier gaat om een gebed met een zeker publiek karakter. De bedoeling van de regel is in elk geval dat alle bewoners zich op hun gemak moeten kunnen voelen in de openbare ruimte. Als iemand voor zichzelf in stilte bidt of als je op het buitenterrein zachtjes bidt met een bewoner zonder daarmee anderen te storen, kan daar moeilijk bezwaar tegen gemaakt worden.

Levensbeschouwelijke activiteit in de eigen woonunit

Bewoners hebben de vrijheid om op de eigen kamer of in de eigen bungalow of stacaravan samen met anderen te bidden of Bijbelstudie te doen. Er moet wel rekening gehouden worden met medebewoners van de woonunit die dit mogelijk niet prettig vinden. Als het problemen geeft, probeert COA hierover in gesprek te gaan om samen een oplossing te zoeken.

Stilteruimte

Op een azc kan een stilteruimte worden ingericht die ook door elke bewoner gebruikt moet kunnen worden. Het is geen gebedsruimte, een bewoner kan er ook komen om in alle rust een boek te lezen. Als een bewoner er in stilte privé wil bidden zal dat moeten kunnen.

Sociale kaart

COA hecht aan een goede relatie met religieuze organisaties. Het wordt aanbevolen dat er een sociale kaart is van organisaties in de omgeving van het azc, waaronder kerken. COA gebruikt die sociale kaart om mensen te kunnen doorverwijzen.

Posters en folders

Posters en folder van religieuze organisaties zijn toegestaan. Er is wel toestemming nodig van de locatiemanager. Posters worden vaak bij de receptie of in een centrale ruimte opgehangen. Folders kunnen daar vaak neergelegd worden. Wellicht kan een locatiemanager toestemming geven om folders op andere wijze te verspreiden, maar het is niet de bedoeling dat je zomaar folders gaat ronddelen. Ben je bij iemand op bezoek, dan kun je uiteraard wel een folder aanbieden.

Middels posters en folders kun je activiteiten aankondigen, ook activiteiten van de kerk. Als het een specifiek christelijke activiteit is, zoals een kinderclub met een Bijbelverhaal, kun je dat duidelijk maken met de afbeelding van een kruis. Het is niet de bedoeling dat er op de poster en folder een religieuze boodschap staat. Houdt de mededeling zakelijk: het gaat om de activiteit, datum, locatie en tijd en hoe mensen er kunnen komen. Verder moeten posters en folders voorzien zijn van Nederlandse of Engelse tekst.

Bezoek

Het is toegestaan om een pastoraal bezoek te brengen aan een bewoner. Hierbij moet je je houden aan de bezoekersregeling. COA heeft geen aparte bezoekregeling voor geestelijken.

Donaties

COA kan donaties van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties accepteren. De donatie moet wel beschikbaar zijn voor alle bewoners en er mag geen religieuze boodschap aan verbonden zijn. COA kan er voor kiezen om de donaties zelf uit te delen. Als een bewoner zelf een religieus boek zoekt, kan COA helpen een adres te vinden waar hij dat kan verkrijgen. Als je op bezoek bent bij een bewoner, kun je wel privé een boek of iets anders aanbieden. Zie verder de algemene informatie van COA over doneren.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world