WI 2018/10 bekeerlingen

Werkinstructie 2018/10 Bekeringen is geldig vanaf 1 juli 2018 en betreft asielaanvragen op grond van afvalligheid, bekering en geloofsgroei. Onze stichting heeft de werkinstructie uitgebreid besproken.

In conclusie is het volgende vastgesteld:

De werkinstructie biedt een basis voor verbetering van het onderzoek naar en de beoordeling van geloofwaardigheid van bekering. Onze stichting ziet een aantal verbeteringen:

 • In vergelijking met de sinds 2012 beschikbare ‘vaste gedragslijn’ biedt de WI een verbreding in de zin dat ook nadrukkelijk aandacht is voor afvalligheid en voor een bekering naar atheïsme en agnosticisme.
 • Er is aandacht voor culturele en historische aspecten die mede een motief voor afvalligheid en bekering kunnen vormen.
 • Er wordt niet meer verwacht dat een vreemdeling zich heeft verdiept in verschillende kerken en/of stromingen binnen een kerk.
 • Aan verklaringen van kerken en voorgangers met informatie over de geloofspraktijk van de vreemdeling wordt gewicht toegekend.

Evenwel biedt de WI onvoldoende waarborgen voor een zorgvuldige en deskundige beoordeling. Te noemen valt onder meer:

 • Er zijn geen handvatten voor het gebruik van objectieve informatiebronnen aangaande bekeringsprocessen.
 • Er is onvoldoende oog voor de samenhang tussen de drie beoordelingselementen (motieven voor en proces van bekering, kennis, activiteiten).
 • Bij voortgaande bekering zou de nadruk in het onderzoek meer moeten verschuiven naar activiteiten in plaats van de motieven voor en proces van (de beginfase van) de bekering.
 • De bespreking van de kenmerken van een passieve vorm van bekering is te beperkt.
 • Hoewel de WI er oog voor heeft dat het onderzoek niet moet plaatsvinden vanuit de (veelal westers-seculiere) context van de gehoor- of beslismedewerker, is de WI zelf niet gevrijwaard van een denken vanuit een westers-seculiere context.
 • De WI biedt geen openheid voor het inschakelen van een deskundige door de IND medewerkers en de WI is er kennelijk op gericht om niet te veel waarde te hoeven toekennen aan rapporten van door de vreemdeling ingeschakelde deskundigen.
 • Er is geen aandacht voor de voortdurende problematiek van de in voorkomende gevallen slechte vertaling en soms zelfs intimidatie door (veelal islamitische) tolken.

.

Download onze samenvatting en conclusie

.

In februari 2019 heeft onze stichting het vervolgrapport ‘Credibility of conversion‘ gepubliceerd, waaruit blijkt dat de zorgpunten ondanks de verbeterde werkinstructie niet zijn weggenomen.

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world