Ondersteuning Gave bij asielprocedure

Bij Gave zetten wij ons in voor een eerlijke beoordeling van asielaanvragen van christenen die te vrezen hebben voor geloofsvervolging.

 • Gave geeft advies voor een (nieuwe) asielaanvraag, zie ook deze pagina.
 • Gave schrijft expertiserapporten die advocaten kunnen gebruiken in de asielprocedure
 • Gave heeft informatie over de veiligheidssituatie van christenen in verschillende landen. U kunt de advocaat daar op wijzen
 • Gave is ook in gesprek met de overheid om de belangen van christenasielzoekers te behartigen.

Wilt u advies over een dossier of wilt u een expertiserapport?

Dan ontvangen wij uw aanvraag daarvoor graag via onderstaand formulier. Na verzenden ontvangt u automatisch bericht met een eerste advies en met aanwijzingen voor het insturen van dossierstukken. Dit laatste is vooral relevant indien

 • er een VOORNEMEN tot afwijzen van de asielaanvraag ligt waarvoor de advocaat 4 weken de tijd heeft voor reactie,
  of
 • BEROEP is aangetekend bij de rechtbank waarbij er nog redelijk de tijd is voor het indienen van processtukken.

De advocaat en Vluchtelingenwerk kunnen u informeren of dit het geval is en wat de uiterste datum is om processtukken (zoals een expertiserapport) in te zenden. U helpt onze planning enorm als u dit in onderstaand formulier reeds kunt aangeven.

Houd wel rekening met een wachttijd van (momenteel) twee maanden, al proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met termijn bij de rechtbank.

Let verder op het volgende:

 • Informeer ons svp vooraf over een (voorgenomen) tweede of opvolgende aanvraag, zodat we daar in de planning vast rekening mee kunnen houden.
 • Bij een hoger beroep (bij de Raad van State) kan geen rapport van Gave meer ingediend worden. Dat had dan in beroep bij de rechtbank  reeds gedaan moeten worden.
 • Het is niet mogelijk om een afspraak te maken met Gave voor een geloofsgesprek, ook niet als de advocaat daartoe adviseert. Als wij er aanleiding toe zien kunnen wij wel iemand daarvoor uitnodigen. Het initiatief ligt altijd bij ons.

Algemene Voorwaarden en Tarieven

Rechts kunt u onze Algemene Voorwaarden en onze Tarieven voor deze dienstverlening  downloaden.

Vertrouwelijkheid en Privacy

De gegevens die u middels dit formulier verstrekt zullen vertrouwelijk behandeld worden. Persoonsgegevens die wij via deze melding ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor de registratie van deze melding en om eventueel contact met u op te nemen in verband met deze melding.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world