Complexiteit en uitvoerbaarheid in bekeringszaken

Op 10 juni 2022 publiceerde de IND een eerste (jaarlijkse) ‘Stand van de Uitvoering’ waarin beschreven wordt wat de organisatie zelf doet om zijn werk te verbeteren en wat nodig is van anderen. Hierin wordt onder meer benoemd dat de behandeling van bekerings- en LHBTI-zaken onder invloed van de maatschappij, politiek en rechtspraak steeds complexer wordt en de uitvoerbaarheid onder druk staat. Gave meent echter dat de IND de hand in eigen boezem mag steken.

De toegenomen complexiteit is volgens Gave grotendeels een gevolg van de beleidskeuzes die de IND in het verleden zelf heeft gemaakt en meent dat die keuzes beter heroverwogen kunnen worden. Gave merkt dat de IND met name kijkt naar de wijze waarop een asielzoeker in het verleden tot bekering is gekomen en de reden waarom dit is gebeurd, in plaats van te kijken naar de huidige activiteiten. “Soms lijkt het alsof iemand zijn bekwaamheid als wiskundeleraar moet bewijzen met verklaringen over hoe hij vroeger heeft leren rekenen en waarom hij dat leuk vond”, zegt Marnix Visscher, juridisch adviseur bij Gave.

De Raad van State heeft geconstateerd, dat het beleid van de IND ook voorschrijft om nadrukkelijk te kijken naar de huidige geloofsactiviteiten. Hierdoor wordt een zaak wel complexer. Volgens Gave is het dan ook beter om de aandacht hiernaar te verleggen. De huidige activiteiten zeggen veel meer over iemands christen-zijn en over het risico dat hij loopt in het land van herkomst.

Tenslotte merkt Gave een tekort aan goed opgeleide medewerkers bij de IND. Dit is deels een gevolg van politieke beleidskeuzes. Door het gebrek aan capaciteit kunnen medewerkers onvoldoende worden vrij geroosterd voor de benodigde opleidingen en trainingen. Tegelijkertijd zorgt personeelsverloop voortdurend voor het weglekken van kennis en ervaring binnen de organisatie, waardoor nieuwe medewerkers weer opgeleid moeten worden. Hierdoor blijft er geen ruimte meer over voor de benodigde vervolgtrainingen.

Stichting Gave heeft op 15 juni 2022 een uitgebreide reactie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid van de Tweede Kamer.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world