Nieuwe regeerakkoord

Met spanning hebben we uitgekeken naar het regeerakkoord, met name de asielparagraaf. Er is dit jaar veel te doen geweest over misstanden in de uitvoering van het asielbeleid. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft de Raad van State gevraagd om te laten weten wat er op andere gebieden, zoals asiel, niet goed gaat. Daar is op gereageerd, ook door Gave. In het rapport ‘Ongelofelijk – onrecht in de geloofwaardigheidsbeoordeling van geloofsovertuiging’ zijn ook aanbevelingen gedaan. We hebben onder meer gepleit voor een grotere rol van externe deskundigen.

De Raad van State heeft inmiddels al uitgesproken dat het oordeel van deskundigen, zoals Gave, altijd meegewogen moet worden. Ook hebben we gepleit voor het instellen van een adviescommissie van deskundigen die de IND moet ondersteunen. Dit hebben we op 24 juni ook in de Tweede Kamer onder de aandacht kunnen brengen tijdens het rondetafelgesprek ‘Maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht’. “Deze commissie kan door de vreemdeling benaderd worden voor een deskundigenbericht. Daarnaast kan de commissie bijdragen aan de trainingen binnen de IND, deelnemen aan de periodieke overleggen van de bekeringscoördinatoren en ook door IND medewerkers geraadpleegd worden voor advies.”

En dan nu de vraag: staat er iets over in het nieuwe regeerakkoord? Dat blijkt het geval te zijn, de nieuwe coalitie heeft de volgende intentie uitgesproken: “We versterken de expertise bij de IND inzake de beoordeling van de LHBTI’ers en bekeerlingen waarbij externe expertise wordt betrokken.” We zien uit naar het vervolg. Het gaat immers uiteindelijk om de uitvoering, zoals de onderhandelaars gisteren al zeiden.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world