Voor rechtshulpverleners

Geloofwaardigheid bekering »

Gave biedt informatie over bekeringsprocessen en jurisprudentie ten aanzien van de geloofwaardigheid van bekering in de context van asielaanvragen.

Risico geloofsvervolging bij terugkeer »

Gave biedt informatie over de veiligheid van christenen en in relatie daarmee over de ambtsberichten en  jurisprudentie ten aanzien daarvan. Landen van aandacht zijn met name China, Egypte, Irak, Iran, Nigeria Pakistan.

Ondersteuning door Gave bij asielprocedure van christenen »

Gave biedt ondersteuning aan rechtshulpverleners bij de asielprocedure van christenen die bij terugkeer te vrezen hebben voor geloofsvervolging. Gave doet onderzoek op het gebied van geloofwaardigheid van bekering en op het gebied van de kwaliteit van ambtsberichten. Gave schrijft op verzoek ook expertiserapporten die gebruikt kunnen worden in de bestuurlijke en de beroepsfase.

Handige informatie »

Je vindt hier informatie over:

– Nieuw geplaatst

– Index beleid en jurisprudentie afvalligheid en bekering

– Kerkstromingen

– Bekeringsmotieven

– Islam en christelijk geloof

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world