2017-11-13 ABRvS 201701440/1/V2 - bekering - toetsingskader - Gave

In deze zaak is in de bestuurlijk fase een rapport van onze stichting ingebracht met als conclusie:

“Betrokkene heeft allereerst een proces van geloofsafval doorgemaakt en daarna een proces van bekering tot het christelijke geloof. Betrokkene heeft uitgebreid, onomwonden en consistent verklaard omtrent zijn motieven voor en proces van geloofsafval en omtrent zijn motieven voor en proces van bekering, alsmede omtrent zijn kennis en zijn praktiseren van het christelijke geloof. Zijn verklaringen zijn tevens consistent met hetgeen op basis van relevante wetenschappelijke kennis en inzichten verwacht kan worden. De gestelde geloofsafval en de gestelde bekering tot het christelijke geloof zijn dan ook volkomen aannemelijk bevonden.De beoordeling door de Staatssecretaris is in casu uitermate onzorgvuldig en ondeskundig uitgevoerd. Geen van de vele in het vervolg van dit rapport besproken tegenwerpingen doet recht aan hetgeen betrokkene heeft verklaard en aan de vereisten van de integrale toetsing. Bovendien blijkt de staatssecretaris in casu ons algemene rapport ‘Bekering tot Christus’ in de beoordeling mede betrokken te hebben, maar daarbij wel uitermate selectief te werk te zijn gegaan en bovendien een onjuiste weergave te geven van de inhoud ervan. Dit doet des te meer afbreuk aan de zorgvuldigheid van besluitvorming.”

Ons rapport heeft noch in de bestuurlijke fase nog in de beroepszaak bij de rechtbank mogen baten. In hoger beroep heeft de Afdeling echter de bevindingen van ons rapport wel gevolgd. We lichten de volgende punten uit:

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world