Stichting Gave - Bekering tot Christus

Aandachtspunten voor de asielbeoordeling van christenen met een achtergrond in een andere godsdienst of levensovertuiging.

Dit document is in april 2020 opgevolgd door ‘Afvalligheid en Bekering‘ versie 5.0. Dit nieuwe document is een herziening van ‘Bekering tot Christus’ en gaat in op de werkinstructie 2019/18 met uitdrukkelijk ook aandacht voor afvalligheid.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world