Brochure In Goede Aarde – advies rondom doop

Steeds meer kerken komen de laatste jaren in aanraking met asielzoekers die interesse hebben voor het christelijke geloof en vragen om gedoopt te worden. Dat is verheugend, maar tegelijkertijd stelt het kerken voor de uitdaging om dit proces goed te begeleiden.

Zorgvuldigheid is erg belangrijk, vooral wanneer asielzoekers hun ‘bekering tot Christus’ willen inbrengen in de asielprocedure. Deze brochure is bedoeld voor advies aan kerken die doopaanvragen van asielzoekers krijgen. In de brochure wordt helder gemaakt wat de verantwoordelijkheid en consequenties zijn wanneer asielzoekers tot geloof in Christus komen en gedoopt willen worden. Ook wil deze brochure een middel zijn om kerken bewust te maken van de positie van deze ‘nieuw-gelovigen’ in Nederland en wat de christelijke gemeente voor hen kan betekenen.

Met een bibliotheek-inlog kunt u de brochure hieronder gratis downloaden. De papieren versie van de brochure is voor 2,50 euro te bestellen in onze webshop.

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world