Equality of Arms - deskundigenrapporten in bekeringszaken

Als een aanvraag wordt afgewezen omdat de IND de bekering van de vreemdeling niet geloofwaardig acht, vraagt de vreemdeling of zijn gemachtigde vaak het oordeel van een onafhankelijke deskundige, wat vervolgens in de bestuurlijke dan wel beroepsfase ingebracht wordt.

In deze notitie wordt de waarde die aan zulk een deskundigenbericht toekomt besproken, met name in het licht van het principe van ‘equality of arms’. Conclusie van de bespreking is dat een rapport van een deskundige aanknopingspunten kan bieden voor twijfel omtrent de juistheid van het besluit van het bestuursorgaan. De IND stelt desalniettemin dat aan zulk een bericht slechts beperkt gewicht toekomt. De motivatie daarvoor acht onze stichting niet overtuigend en is in strijd met het principe van ‘equality of arms’.

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world