Horen van jonge minderjarigen

Bij een asielaanvraag op grond van bekering van een bijna 8-jarig kind heeft de SvJV zonder onderbouwing overwogen dat het kind gezien zijn jonge leeftijd niet zelf gehoord kan worden over zijn asielmotieven dan wel geloofsbeleving. Gemachtigde heeft in de zienswijze een beroep gedaan op art. 12 IVRK en art. 14 procedurerichtlijn. Tevens is een Afdelingsuitspraak uit 2004 aangevoerd. Elke minderjarige heeft, ongeacht leeftijd, het recht omtrent de redenen van zijn asielaanvraag te worden gehoord, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling.

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world