Motie Groothuizen c.s. waarborgen asielaanvragen LHBT's en bekeerlingen

MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S.
Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van groot belang is dat alle asielverzoeken met grote zorgvuldigheid worden behandeld;

overwegende dat de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerde christenen en van de seksuele gerichtheid van asielzoekers die hun vrees voor vervolging hierop baseren met voldoende waarborgen omgeven moet zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en de seksuele gerichtheid van asielzoekers kan worden verbeterd en hiertoe met voorstellen te komen, en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen
Azmani
Van Toorenburg
Voordewind

kst-34775-VI-67

.

Download het kamerstuk
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world