Doopbewijs en verklaringen van kerken en voorgangers

“Behoudens de verklaringen van de vreemdeling zelf over zijn geloof, de wijze waarop hij daarmee in contact is geraakt en het proces van overgang van het ene naar het andere geloof, kunnen ingebrachte documenten –waaronder begrepen een doopakte– en verklaringen van derden (veelal kerkvoorgangers) elementen zijn, die de gestelde bekering aannemelijk maken.” (IND, pleitnotitie, blz. 3 bovenaan; cursivering conform origineel)

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world