2021-03-08 Rb Den Bosch NL20.8461 - terugkeer Iran - bekering - verklaringen derden

De afvalligheid van eiser is geloofwaardig geacht. Hoewel eiser verklaard heeft dat zijn afvalligheid in het verleden niet tot problemen heeft geleid, had de IND toch het risico van de afvalligheid bij terugkeer nader moeten beoordelen. Eiser heeft immers verklaard dat hij zijn afvalligheid niet langer verborgen wil houden. Daarbij komt dat eiser in Nederland christelijke activiteiten heeft ontplooid. Los van de vraag of zijn bekering geloofwaardig is, kunnen die activiteiten reeds leiden tot de negatieve aandacht van de Iraanse autoriteiten. Hiertoe is mede verwezen naar een belangrijke uitspraak van het Britse Upper Tribunal van 20 februari 2020 waarmee verweerder rekening dient te houden. Verder zijn verklaringen van een kerk ingebracht. Die kunnen niet terzijde worden gelegd enkel omdat daaruit niet blijkt van de innerlijke motieven van eiser tot bekering.

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world