Buddyplan geloofsgroei

Wanneer bekeerlingen in een asielaanvraag hun geloof aanvoeren als grond voor asielverlening, is het goed om dit grondig voor te bereiden.

Het geloof als grond voor een asielaanvraag kan op twee manieren een rol spelen in een aanvraag:

  1. De asielzoeker heeft een aanvraag ingediend op grond van zijn bekering.
  2. De bekering is in een eerdere aanvraag door de IND ongeloofwaardig bevonden en de asielzoeker voert geloofsgroei aan als grond voor een nieuwe aanvraag (ook wel: herhaalde asielaanvraag (HASA)).

Dit advies weidt met name uit over de tweede situatie wanneer geloofsgroei moet worden aangetoond. De adviezen met betrekking tot geloofsgroei zijn zeer zeker ook bruikbaar in het geval de bekering voor het eerst wordt aangevoerd in een asielaanvraag. Immers, in beide gevallen geldt dat de bekeerling goed moet kunnen vertellen over zijn geloof. Maar het is ook belangrijk om te realiseren dat dit wel wat verandert, wanneer een bekering eenmaal is ingebracht (en is afgewezen) en het geloof in latere aanvragen opnieuw aan de orde komt. Ook dat willen we duidelijk maken. In dit advies zoomen we in het eerste hoofdstuk in op wat er van een asielzoeker wordt verwacht. Wanneer dit besproken is wordt vervolgens gekeken in hoofdstuk twee hoe de kerk in de voorbereiding op een herhaalde asielaanvraag een begeleidende rol kan spelen en daarnaast in hoofdstuk drie wat Gave hierin kan betekenen. Daarna volgt in een aantal onderdelen meer specifieke informatie over hoe men met de voorbereiding aan de slag kan gaan

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world