Evaluatie toetsing geloofwaardigheid bekering WODC

Aan het WODC is gevraagd te inventariseren in hoeverre er in de literatuur en in de praktijk aanknopingspunten te vinden zijn die tot een verbetering van de beoordeling van asielclaims waarin (onder meer) religieuze identiteit een rol speelt, kunnen leiden. De meest belangwekkende bevinding is dat te weinig inzicht is in de werking van het geheugen en dat men in het algemeen te optimistisch is over het menselijk vermogen echte van valse verklaringen te kunnen onderscheiden. Dit roept de vraag op of de beleidsmatige nadruk op de motieven voor en het proces van bekering in de beoordeling wel effectief is om zo veel als mogelijk tot een betrouwbare beoordeling te komen.

(De pagina is verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world