Advies voor kerken bij procedures christenasielzoekers

Ex-moslims die christen geworden zijn kunnen in het land van herkomst te maken krijgen met ernstige geloofsvervolging. Dat kan een reden zijn voor een asielaanvraag op grond van bekering.

Gave geeft advies hoe je als kerk zo’n asielaanvraag kunt ondersteunen. Er wordt met name advies gegeven wat wel en niet in een verklaring voor de IND te schrijven.

Op 21 mei 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gepubliceerd waarin meer helderheid wordt gegeven wat van een verklaring verwacht mag worden.

Belangrijk is dat je schrijft vanuit je eigen waarnemingen. Welke uitingen van gevoelens en overtuigingen zie je? Wat is de houding en het gedrag in relatie tot de kerkelijke gemeente en het geloof? Welke geloofsactiviteiten worden ondernomen? Kun je voorbeelden beschrijven en kun je laten zien waaruit blijkt dat hij dit belangrijk vindt?

Als de IND een bekering al een keer ongeloofwaardig vond en een nieuwe asielaanvraag wordt gedaan, is het van belang dat verklaringen gaan over ervaringen/belevingen sinds de vorige procedure. De verklaring kan dat bij het interview helpen om de vreemdeling daar verdere vragen over te stellen.

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world