Advies voor kerken bij procedures christenasielzoekers

Mensen die christen zijn geworden, bijvoorbeeld vanuit de islam, kunnen in het land van herkomst te maken krijgen met ernstige geloofsvervolging. Dat kan een reden zijn voor een asielaanvraag op grond van bekering.

Gave geeft advies hoe je als kerk zo’n asielaanvraag kunt ondersteunen. Er wordt met name advies gegeven wat wel en niet in een verklaring voor de IND te schrijven.

Op 21 mei 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gepubliceerd waarin meer helderheid wordt gegeven wat van een verklaring verwacht mag worden.

Belangrijk is dat je schrijft vanuit je eigen waarnemingen. Welke uitingen van gevoelens en overtuigingen zie je? Wat is de houding en het gedrag in relatie tot de kerkelijke gemeente en het geloof? Welke geloofsactiviteiten worden ondernomen? Kun je voorbeelden beschrijven en kun je laten zien waaruit blijkt dat hij dit belangrijk vindt?

Als de IND een bekering al een keer ongeloofwaardig vond en een nieuwe asielaanvraag wordt gedaan, is het van belang dat verklaringen gaan over ervaringen/belevingen sinds de vorige procedure. De verklaring kan bij het interview helpen om de vreemdeling daar verdere vragen over te stellen.

Hoe weet u of een verklaring voldoende zeggingskracht heeft? Hier volgt een basale check:

  • De verklaring gaat over de persoon van de asielzoeker, niet over zijn vluchtverhaal, de risico’s die christenen lopen in een land als Iran, Afghanistan, etc. of de IND, wat u vindt van hun beoordelingen.
  • De verklaring blijft niet steken bij woorden als vriendelijk, blij, behulpzaam en trouw, maar laat zien hoe het nieuwe christelijke geloof de asielzoeker veranderd heeft.
  • De verklaring kan niet voor een andere asielzoeker gebruikt worden na aanpassing van de naam, data en specifieke activiteiten. Als de verklaring wel op deze wijze aangepast kan worden voor een andere asielzoeker, is de verklaring te algemeen om verschil te maken voor de asielprocedure.

Voor downloaden van ons uitgebreider adviesdocument is een gratis inlog vereist.
In dit adviesdocument wordt ook kort ingegaan op het interview bij de IND, wat voor soort vragen verwacht kunnen worden.

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world