Advies voor kerken bij procedures christenasielzoekers

Ex-moslims die christen geworden zijn kunnen in het land van herkomst te maken krijgen met ernstige geloofsvervolging. Dat kan een reden zijn voor een asielaanvraag op grond van bekering.

In dit document wordt besproken hoe de kerk zulk een asielaanvraag van een gemeentelid kan ondersteunen. Er wordt met name advies gegeven wat wel en niet in een verklaring voor de IND te schrijven.

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world