Horen en beslissen bij verstandelijke en psychische beperkingen

Casusstudies Bekeerlingen

In dit rapport zijn vier casussen besproken van asielaanvragen van bekeerlingen met een verstandelijke of psychische beperking welke recent aan onze stichting zijn voorgelegd. In totaal omvat het onderzoek acht (opvolgende) aanvragen. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre en op welke wijze in het onderzoek en de beoordeling rekening is gehouden met de verstandelijke of psychische beperkingen van de vreemdeling. Hierbij is gereflecteerd op de toepassing van de werkinstructies WI 2010/13, 2015/8 en 2019/18.

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world