2020-10-06 Rb Zwolle NL20.8913 - bekering - beperkingen

In deze zaak kan eiseres blijvend niet worden gehoord vanwege haar medische situatie en is de vraag opgeworpen of de IND haar voldoende in de gelegenheid heeft gesteld haar asielrelaas op andere wijze aannemelijk te maken conform WI 2010/13.

Daarnaast heeft verweerder erkend dat in de bestuurlijke fase verzuimd is een bekeringscoördinator te raadplegen. Dit is in de beroepsfase alsnog geschied, doch de rechtbank acht dit niet in overeenstemming met WI 2019/18.

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world