Raadpleging bekerings-coördinatoren

In november 2017 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met als strekking dat de IND nog eens goed moet kijken hoe de asielbeoordeling van lhbti’s en bekeerlingen verbeterd kan worden.  Dat heeft geresulteerd in een nieuwe werkinstructies en in de aanstelling van lhbti- en bekeringscoördinatoren. In november 2019 heeft de Kamer een nieuwe motie aangenomen die er toe dient om de deskundigheid van de medewerkers verder te borgen. De staatssecretaris heeft hier vervolg aan gegeven middels aanvulling van de werkinstructies.

(Pagina verder alleen toegankelijk voor rechtshulpverleners)

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world