Heeft de Raad van State zich bekeerd?

Afgelopen november verscheen het proefschrift “Rechterlijke toetsing in het asielrecht – Een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015” van Karen Geertsema. De conclusies in het proefschrift van Geertsema liegen er niet om. De bestuursrechter verzaakt zijn rechtsbeschermende taak, door in het asielrecht voornamelijk marginaal te toetsen. Sinds 2015 moet dat verbeterd zijn, maar de praktijk laat dat nog niet zien, aldus een artikel in het NRC.

De conclusies van het proefschrift stroken met de ervaringen van Gave. Toch zien we de laatste maanden een kentering. Er is een opvallend groot aantal uitspraken waarin wordt geoordeeld dat de IND onze rapporten moet betrekken in de beoordeling. De IND stelt zich geregeld op het standpunt dat onze rapporten niet afdoen aan hun conclusies omdat de IND een ‘integrale geloofwaardigheidstoets’ verricht en Gave niet. Ook de nieuwe werkinstructie voor de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekering lijkt weinig waarde te hechten aan onze rapporten. Verklaringen van derden moeten namelijk ‘informatie over de vreemdeling’ toevoegen aan het dossier. Daarbij wordt vooral gedacht aan informatie over geloofsactiviteiten, zoals een kerk die kan geven. Maar de Raad van State heeft nu in meerdere uitspraken te kennen gegeven hier geen genoegen mee te nemen. Vooral lijkt van belang te zijn dat onze rapporten ingaan op de deskundigheid en daarmee de houdbaarheid van de motivatie door de IND. Onze rapporten bieden op die wijze ‘nieuwe inzichten op het dossier’.

Rechtshulpverleners kunnen voor verdere informatie terecht in de bibliotheek van deze website. De recente uitspraken zijn onder meer te vinden via de pagina ‘nieuw geplaatst‘.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world