Heeft de Raad van State zich bekeerd? »

Afgelopen november verscheen het proefschrift “Rechterlijke toetsing in het asielrecht – Een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015” van Karen Geertsema. De conclusies in het proefschrift van Geertsema liegen er niet om. De bestuursrechter verzaakt zijn rechtsbeschermende taak, door in het asielrecht voornamelijk marginaal te toetsen. […]

Lees verder »