Nieuws

All inclusive zonder retourvlucht »

We hebben al eens eerder geschreven over ‘reisagenten’ ofwel mensensmokkelaars die een ‘all inclusive’ pakket aanbieden. Dat houdt in: een illegale reis naar Nederland met voorbereiding op de asielaanvraag inclusief aanpassingen van het vluchtrelaas om meer kans te maken op asiel. Soms heeft iemand al interesse in het christelijke geloof en wordt het aangedikt tot […]

Lees verder »

Trip to Brussels »

On 6th February Gave visited the Brussels representative of the European Evangelical Alliance (EEA). This visit was organised in view of a revision of the European asylum system that is on te agenda later this spring. We are preparing a proposal for the promotion of good practice re conversion based asylum claims throughout Europe. We […]

Lees verder »

IND en vrijheid van godsdienst »

Stichting Gave heeft bij de IND en bij de kamercommissie Justitie en Veiligheid protest aangetekend tegen de handelwijze van de IND inzake een asielverzoek van een Chinese christen. De IND geeft een Chinese christen geen asiel omdat zij zich volgens de IND kan aansluiten bij de door de Chinese overheid gecontroleerde protestantse Drie-Zelf Kerk. Dat […]

Lees verder »

Bezoek Speciale Rapporteur Godsdienstvrijheid van de VN »

Eind maart bracht de heer Achmed Shaheed, Speciale Rapporteur voor de godsdienstvrijheid van de VN, een bezoek aan Nederland. Gave sprak met hem over de situatie van minderheidsgroepen in azc’s en de wijze waarop de IND de geloofwaardigheid van bekering beoordeelt. In zijn voorlopige rapport schrijft hij onder meer: Refugee & Asylum issues “A number […]

Lees verder »

Heeft de Raad van State zich bekeerd? »

Afgelopen november verscheen het proefschrift “Rechterlijke toetsing in het asielrecht – Een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015” van Karen Geertsema. De conclusies in het proefschrift van Geertsema liegen er niet om. De bestuursrechter verzaakt zijn rechtsbeschermende taak, door in het asielrecht voornamelijk marginaal te toetsen. […]

Lees verder »

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world