Nieuws

Tijd voor bekeerlingen in de AA »

Reflectie op het inspectierapport ‘Tijd voor kwaliteit’ Op 3 mei 2022 publiceerde de Inspectie Justitie en Veiligheid het rapport ‘Tijd voor kwaliteit – Een onderzoek naar de Algemene Asielprocedure’. Gave herkent de in het rapport genoemde knelpunten, deze doen zich ook gelden bij asielaanvragen waarin geloof een rol speelt. Knelpunten Juist bij dit soort complexe […]

Lees verder »

Complexiteit en uitvoerbaarheid in bekeringszaken »

Op 10 juni 2022 publiceerde de IND een eerste (jaarlijkse) ‘Stand van de Uitvoering’ waarin beschreven wordt wat de organisatie zelf doet om zijn werk te verbeteren en wat nodig is van anderen. Hierin wordt onder meer benoemd dat de behandeling van bekerings- en LHBTI-zaken onder invloed van de maatschappij, politiek en rechtspraak steeds complexer […]

Lees verder »

Nieuwe regeerakkoord »

Met spanning hebben we uitgekeken naar het regeerakkoord, met name de asielparagraaf. Er is dit jaar veel te doen geweest over misstanden in de uitvoering van het asielbeleid. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft de Raad van State gevraagd om te laten weten wat er op andere gebieden, zoals asiel, niet goed gaat. Daar is […]

Lees verder »

WODC rapport religie en lhbti op azc’s »

Vandaag heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van de overheid het rapport gepubliceerd over de veiligheid van LHBTI, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang. Het gevoel van veiligheid in de asielopvang en de mate waarin LHBTI, bekeerlingen en religieverlaters zich gezien en gehoord voelen in de begeleiding, hangen te veel af van de locatie waar […]

Lees verder »

VIDEOBIJEENKOMST RAAD VAN KERKEN: VLUCHTELINGEN ZONDER RECHT – INZET VAN DE KERKEN »

Zaterdag 20 november 2021 organiseerde de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken een videobijeenkomst over ‘Vluchtelingen zonder recht – inzet van de kerken’. Met medewerking van Linda Polman en Derk Stegeman. Er is aandacht gegeven aan de situatie van de ongedocumenteerden in Nederland. Sprekers waren Linda Polman, onderzoeksjournaliste en schrijfster van boeken over humanitaire […]

Lees verder »

Informatie voor Afghanen en vrijwilligers »

VluchtelingenWerk heeft op 1 september voorlichting gegeven voor mensen met familieleden, vrienden en kennissen in Afghanistan en medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. De voorlichting is terug te vinden op de website van Vluchtelingenwerk. Er is uitleg gegeven en er konden vragen gesteld worden over onder andere: De situatie in Afghanistan met betrekking tot uitreis naar […]

Lees verder »

Asieladvocaten geven IND een dikke onvoldoende »

Nederlandse asieladvocaten beoordelen de taskforce die grote achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet wegwerken met een flinke onvoldoende. Zowel de bereikbaarheid, de communicatie als de kwaliteit van besluiten scoort volgens advocaten onder de maat. Gemiddeld krijgt de IND een 3,7. Dat blijkt uit een peiling van Dit is de Dag (EO). Gave herkent zich in […]

Lees verder »

Coronavaccin voor ongedocumenteerden »

Mensen die illegaal in Nederland zijn komen ook in aanmerking voor een gratis coronavaccin. Update 16 juli 2021 Locaties en tijden Ongedocumenteerden zijn welkom op GGD locaties in diverse delen van het land.  Op de website van Stichting LOS vind je een overzicht. Bij vragen kun je het beste bellen met de GGD in je […]

Lees verder »

Onrecht voor bekeerlingen »

Gave maakt zich grote zorgen over het onrecht dat vluchtelingen wordt aangedaan in de asielprocedure. Van verschillende kanten ontvangt Gave sterke signalen dat er een groep ‘bekeerlingen’ door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als ‘niet geloofwaardig’ wordt beoordeeld. De IND slaagt er niet in om in alle individuele zaken ‘recht te doen’. En erger nog: […]

Lees verder »

All inclusive zonder retourvlucht »

We hebben al eens eerder geschreven over ‘reisagenten’ ofwel mensensmokkelaars die een ‘all inclusive’ pakket aanbieden. Dat houdt in: een illegale reis naar Nederland met voorbereiding op de asielaanvraag inclusief aanpassingen van het vluchtrelaas om meer kans te maken op asiel. Soms heeft iemand al interesse in het christelijke geloof en wordt het aangedikt tot […]

Lees verder »

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world