Nieuws

Informatie voor Afghanen en vrijwilligers »

VluchtelingenWerk heeft op 1 september voorlichting gegeven voor mensen met familieleden, vrienden en kennissen in Afghanistan en medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. De voorlichting is terug te vinden op de website van Vluchtelingenwerk. Er is uitleg gegeven en er konden vragen gesteld worden over onder andere: De situatie in Afghanistan met betrekking tot uitreis naar […]

Lees verder »

Asieladvocaten geven IND een dikke onvoldoende »

Nederlandse asieladvocaten beoordelen de taskforce die grote achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet wegwerken met een flinke onvoldoende. Zowel de bereikbaarheid, de communicatie als de kwaliteit van besluiten scoort volgens advocaten onder de maat. Gemiddeld krijgt de IND een 3,7. Dat blijkt uit een peiling van Dit is de Dag (EO). Gave herkent zich in […]

Lees verder »

Coronavaccin voor ongedocumenteerden »

Mensen die illegaal in Nederland zijn komen ook in aanmerking voor een gratis coronavaccin. Update 16 juli 2021 Locaties en tijden Ongedocumenteerden zijn welkom op GGD locaties in diverse delen van het land.  Op de website van Stichting LOS vind je een overzicht. Bij vragen kun je het beste bellen met de GGD in je […]

Lees verder »

Onrecht voor bekeerlingen »

Gave maakt zich grote zorgen over het onrecht dat vluchtelingen wordt aangedaan in de asielprocedure. Van verschillende kanten ontvangt Gave sterke signalen dat er een groep ‘bekeerlingen’ door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als ‘niet geloofwaardig’ wordt beoordeeld. De IND slaagt er niet in om in alle individuele zaken ‘recht te doen’. En erger nog: […]

Lees verder »

All inclusive zonder retourvlucht »

We hebben al eens eerder geschreven over ‘reisagenten’ ofwel mensensmokkelaars die een ‘all inclusive’ pakket aanbieden. Dat houdt in: een illegale reis naar Nederland met voorbereiding op de asielaanvraag inclusief aanpassingen van het vluchtrelaas om meer kans te maken op asiel. Soms heeft iemand al interesse in het christelijke geloof en wordt het aangedikt tot […]

Lees verder »

Trip to Brussels »

On 6th February Gave visited the Brussels representative of the European Evangelical Alliance (EEA). This visit was organised in view of a revision of the European asylum system that is on te agenda later this spring. We are preparing a proposal for the promotion of good practice re conversion based asylum claims throughout Europe. We […]

Lees verder »

IND en vrijheid van godsdienst »

Stichting Gave heeft bij de IND en bij de kamercommissie Justitie en Veiligheid protest aangetekend tegen de handelwijze van de IND inzake een asielverzoek van een Chinese christen. De IND geeft een Chinese christen geen asiel omdat zij zich volgens de IND kan aansluiten bij de door de Chinese overheid gecontroleerde protestantse Drie-Zelf Kerk. Dat […]

Lees verder »

Bezoek Speciale Rapporteur Godsdienstvrijheid van de VN »

Eind maart bracht de heer Achmed Shaheed, Speciale Rapporteur voor de godsdienstvrijheid van de VN, een bezoek aan Nederland. Gave sprak met hem over de situatie van minderheidsgroepen in azc’s en de wijze waarop de IND de geloofwaardigheid van bekering beoordeelt. In zijn voorlopige rapport schrijft hij onder meer: Refugee & Asylum issues “A number […]

Lees verder »

Heeft de Raad van State zich bekeerd? »

Afgelopen november verscheen het proefschrift “Rechterlijke toetsing in het asielrecht – Een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015” van Karen Geertsema. De conclusies in het proefschrift van Geertsema liegen er niet om. De bestuursrechter verzaakt zijn rechtsbeschermende taak, door in het asielrecht voornamelijk marginaal te toetsen. […]

Lees verder »

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world