All inclusive zonder retourvlucht

We hebben al eens eerder geschreven over ‘reisagenten’ ofwel mensensmokkelaars die een ‘all inclusive’ pakket aanbieden. Dat houdt in: een illegale reis naar Nederland met voorbereiding op de asielaanvraag inclusief aanpassingen van het vluchtrelaas om meer kans te maken op asiel.

Soms heeft iemand al interesse in het christelijke geloof en wordt het aangedikt tot een bijzonder bekeringsverhaal. Of heeft hij helemaal geen interesse in het christelijke geloof maar krijgt hij een compleet bekeringsverhaal meegeleverd om aan de IND te vertellen. Of hij krijgt een verhaal mee om zich voor te doen als homoseksueel. Aan de asielzoeker de keuze! Als hij maar wel even betaalt: vaak enkele duizenden euro’s.

Werkwijze

Hoe zo’n ‘reisagent’ te werk kan gaan is te lezen in een rechtbankuitspraak van afgelopen zomer:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensensmokkel van in totaal 14 personen, vrijwel allen van Iraanse afkomst. Hij is deze personen behulpzaam geweest bij hun illegale verblijf in (of in een enkel geval toegang tot) Nederland, waarbij verdachte hen onwaarheden heeft voorgehouden, ingefluisterd en laten instuderen, met als doel dat zij ten behoeve van hun asielprocedure dienovereenkomstig zouden verklaren bij de IND. Zo heeft verdachte (delen van) asielverhalen (een ‘vluchtverhaal’ of ‘een laatste gebeurtenis’) verzonnen, aangegeven dat een vreemdeling moest kiezen tussen een zogenaamde ‘lesbienne- of een christendom-case’ en verhalen over bijvoorbeeld een bekering aangedikt en laten aandikken met onwaarheden. Ook heeft verdachte bepaalde data van gebeurtenissen veranderd, bepaalde hij welke vragen wel of niet beantwoord moesten worden door de vreemdeling en welke vragen juist wél “naar waarheid” beantwoord moeten worden.

Er zijn ook ‘juridisch adviseurs’ die zich richten op Iraniërs die in Nederland op familiebezoek zijn of een werk- of studievisum hebben dat afloopt. Ze kunnen dan een reden met bijbehorend verhaal aan de hand doen waarom het ‘plotseling’ niet mogelijk is terug te keren naar Iran.

Wantrouwen

De IND staat voor de taak echte verhalen van fake verhalen te onderscheiden. Dat is geen gemakkelijke opgave! De IND ziet daarbij ook dat sommige verhalen opvallend vaak terug komen. Dat maakt wantrouwend en medewerkers kunnen sceptisch worden over alle bekeringsverhalen.

Beleid van Gave

Bij Gave zien we ook behoorlijk veel asieldossiers van bekeerlingen. Daarbij lezen we ook verhalen die best een keer gebeurd kunnen zijn, maar niet zo vaak als we soms tegenkomen. Als we zo’n ‘stereotype element’ in een asielverhaal tegenkomen, zullen we meestal ophelderingsvragen stellen. Krijgen we geen plausibel antwoord, dan blijft er teveel twijfel en zullen we geen expertiserapport schrijven. In een expertiserapport geven wij namelijk weer waarom wij vinden dat de bekering wel geloofwaardig kan zijn.

Advies voor kerken

Wat betekent deze kennis voor jou in de kerk? Hier geven we enkele overwegingen en adviezen als een asielzoeker met een bekeringsverhaal bij je binnenkomt:

  1. Geef geen oordeel over het vlucht- of bekeringsverhaal van de asielzoeker, niet in positieve zin en niet in negatieve zin.
  2. Bedenk: hoe verkeerd een motief ook kan zijn om in de kerk mee te gaan doen, het sluit nooit uit dat iemand tot een oprecht geloof komt.
  3. De motieven mogen wel beproefd worden. Zorg dus dat je de asielzoeker leert kennen, neem daar de tijd voor, probeer de verschillen in taal en cultuur te overbruggen.
  4. Persoonlijke antwoorden in een (kleine) bijbelstudiegroep geven een indruk van de geloofservaring van de asielzoeker. Creëer ruimte om deze gesprekken te voeren.
  5. Om misbruik van de kerk te voorkomen blijft ons advies dus ook: wees terughoudend met de doop van asielzoekers. Laat de doop een bezegeling zijn van een echte omkeer in het leven van ex-moslims.
  6. Schrijf geen verklaringen voor de IND als je niet uit eigen waarneming en overtuiging kunt schrijven dat hij laat zien oprecht christen te zijn.
  7. Kortom: ga niet alleen af op zijn verhaal maar vooral op zijn gedrag en persoonlijke leven met God. Laat hij zien dat hij Christus volgt? Kun je daar uit eigen waarneming voorbeelden van geven? Of ben je er tevreden mee als hij (alleen maar) aardig en behulpzaam is? Maak helder voor jezelf wat de vrucht van geloof is waar je naar op zoek bent.

Verder advies kun je vinden in de brochure “In goede aarde” en het advies onder ‘gerelateerd’ rechtsboven.

Nieuwsberichten

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world