Voorbereiding asielprocedure bekeerling

Mensen die vanuit een ander geloof, zoals de islam, christen zijn geworden kunnen in het land van herkomst te maken krijgen met ernstige geloofsvervolging. Dat kan een reden zijn voor een asielaanvraag op grond van bekering.

Hierbij zijn er de volgende aandachtspunten waarbij de kerk een positieve rol kan spelen:

  • Een zorgvuldig doopbeleid kan er aan bijdragen dat een bekering serieus wordt genomen. De IND heeft dan eerder het vertrouwen dat een kerk niet snel mensen zal dopen die het enkel om een verblijfsvergunning is te doen.
  • De kerk kan een asielaanvraag op grond van bekering ondersteunen met een verklaring. Let wel op dat de verklaring inhoudelijk sterk is. De mededeling dat de kerk overtuigt is van de bekering zal de IND niet overtuigen. Als u beschrijft wat u aan geloofsvrucht ziet krijgt de verklaring waarde. Een verklaring kan ook gebaseerd zijn op een geloofsgesprek, zoals als dat bijvoorbeeld gevoerd kan worden bij de toelating tot de doop.
  • Als een nieuwe asielaanvraag wordt voorbereid, neem daar dan de tijd voor. Dit geldt nog sterker als een asielaanvraag is afgewezen omdat de IND de bekering niet geloofwaardig vond. Het is dan mogelijk opnieuw asiel aan te vragen, dit keer vanwege geloofsgroei, die dan wel aangetoond moet worden.
  • Vluchtelingenpastoraat Nijmegen heeft een zogeheten ‘buddyplan’ ontwikkeld waarmee een bekeerling zich kan voorbereiden op een nieuwe asielaanvraag.
  • Let op: Heeft iemand interesse in het christelijke geloof maar (nog) niet het plan om zich te bekeren? Als hij nog een asielaanvraag heeft lopen is het belangrijk om de interesse wel te melden bij de IND.  Het is van groot belang om hem en zijn advocaat daar op te wijzen. Meldt hij het namelijk niet, dan werkt dat in zijn nadeel indien hij later een nieuwe aanvraag doet vanwege bekering. Dat lijkt heel vreemd (en is dat ook in onze ogen), maar de Raad van State heeft dat nu eenmaal zo bepaald.

Uitgebreider advies

In het ‘advies voor kerken’ wordt uitgebreider advies gegeven.

Ook heeft Gave een adviesbrochure “In goede aarde” uitgebracht. Hierin wordt een handreiking gegeven voor het proces naar de doop en een goede nazorg na de doop. Ook is er informatie over de rol die een bekering kan spelen in de asielprocedure.

Je kunt deze documenten downloaden als je geregistreerd bent als gebruiker van deze website en ingelogd bent. Dit kun je doen op de bibliotheekpagina.

Een individuele zaak kun je ook aanmelden voor dosssieronderzoek.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world