Ondersteuning Gave bij asielprocedure

Bij Gave zetten wij ons in voor een eerlijke beoordeling van asielaanvragen van christenen uit moslimlanden. Wij kunnen dossiers beoordelen, expertiserapporten opstellen en rechtshulpverleners voorzien van gerichte informatie voor asiel- en beroepsprocedures van christenasielzoekers.

In het kader hiervan nodigen wij u uit om onderstaand formulier in te vullen, indien u te maken hebt met een afwijzende beschikking van een christen-asielzoeker die mogelijk aanvechtbaar is.

Als u het formulier hebt ingevuld ontvangt u automatisch bericht met aanwijzingen voor het insturen van dossierstukken. Dit laatste is vooral relevant indien

  1. er een VOORNEMEN is in de verlengde procedure
    of
  2. BEROEP is aangetekend bij de rechtbank waarbij er nog redelijk de tijd is voor het indienen van processtukken.

Houd wel rekening met een wachttijd van (momenteel) twee maanden, al proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met termijn bij de rechtbank.

Let verder op het volgende:

  • Informeer ons svp vooraf over een (voorgenomen) tweede of opvolgende aanvraag, zodat we daar in de planning vast rekening mee kunnen houden.
  • Het is niet mogelijk om een afspraak te maken met Gave voor een geloofsgesprek. Als onze stichting er aanleiding toe ziet kunnen wij wel iemand daarvoor uitnodigen.

Algemene voorwaarden en tarieven

Rechts kunt u onze Algemene Voorwaarden en onze Tarieven voor deze dienstverlening  downloaden.

Vertrouwelijkheid en privacy

De gegevens die u middels dit formulier verstrekt zullen vertrouwelijk behandeld worden. Persoonsgegevens die wij via deze melding ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor de registratie van deze melding en om eventueel contact met u op te nemen in verband met deze melding.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world